Selasa, 17 Januari 2017

Ruang Baca

RHD. Suasana di Ruang Baca Rumah Hijau Denassa (RHD), buku merupakan koleksi Perpustakaan Denassa (PerpusDN) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Denassa.

RHD. Suasana di Ruang Baca Rumah Hijau Denassa (RHD),
  Gambar diabadikan Darmawan Denassa awal tahun 2017.