Minggu, 26 Februari 2012

MappaKarannuang

Bantilang sebelum RHD didirikan di Kawasan Mappakarannuang
RHD. MappaKarannuang secara etimologi berasal dari dua kata Mappa dan Karannuang (makassar). Mappa bermakna menguatkan, mengukuhkan, menegaskan, menetapkan. Sedangkan Karannuang bermakna kebahagiaan, kegembiraan. Menguatkan kebahagiaan merupakan salah satu makna dua kata ini.

Mappa dan Karannuang berdasarkan asal usul lain, merupakan dua nama. Mappa merupakan nama dari ayahanda kami dan Karannuang merupakan nama kecil ibunda kami. Lalu nama ini digabungkan untuk mengabadikan nama mereka pada kawasan yang melintasi beberapa areal tanah di Kelurahan Tamallayang dan Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan, Indonesia.

Rumah Hijau Denassa (RHD) merupakan salah satu tempat yang ada dalam kawasan ini. Selain RHD terdapat areal persawahan, peternakan, kebun, dan ruang terbuka.
(Darmawan Denassa).